Yhteystiedot

Asianajotoimisto Kari Jaatinen
MOW Mothership
Pieni Roobertinkatu 9
00130 Helsinki
p. +358 40 173 3339
toimisto(a)jaatinenlaw.fi

Palvelut yksityishenkilöille

Ennakointi on viisautta ja hyödyksi monissa elämän vaiheissa. Autan yksityisasiakkaita mm. perintöoikeudellisissa asioissa, vanhuuteen varautumisessa sekä vaativissa riita-asioissa. 

Perintösuunnittelun tavoitteena on järjestellä omaisuuteen liittyvät asiat mahdollisimman valmiiksi perinnönjättäjän elinaikana. Mitä selkeämmin tahto on ilmaistu testamentissa ja muut järjestelyt tehty ennakoivasti, sitä vähemmän perillisille jää keskinäistä selviteltävää ja mahdollisia riidanaiheita. Perintösuunnittelu turvaa siten perillisten keskinäistä sopua perittävän kuoleman jälkeen. Vanhuuteen varautumiseen kuuluvat mm. edunvalvonta-asioista sopiminen ajoissa sekä taloutta turvaava, järkevä varainhoito.

Vaativat riita-asiat ovat erikoisalaani. Yksityisasiakkaiden riidat liittyvät usein kiinteistöomistuksiin, asuntokauppoihin ja remontteihin. Pitkän lakimiesurani aikana olen avustanut ja avustan asiakkaitani monien muidenkin aihealueiden juridisissa kysymyksissä.

 

Asiantuntemus

Perintöoikeus: perintösuunnittelu, testamentit, perukirjat, perunkirjoitukset

Omaisuudensiirrot, lahjat

Edunvalvonta, varainhoito

Asunto- ja kiinteistökauppoihin sekä rakentamiseen ja remontointiin liittyvät riita-asiat

Riita-asioiden hoitaminen: sovittelu, oikeudenkäynnit