Yhteystiedot

Asianajotoimisto Kari Jaatinen
MOW Mothership
Pieni Roobertinkatu 9
00130 Helsinki
p. +358 40 173 3339
toimisto(a)jaatinenlaw.fi

Asianajopalkkiot

Alv. 0 %

Alv. 24 %


Neuvottelu (1 - 1,5 h) 375,00 € 465,00 €

Toimistotyö (h), asianajaja (asian tutkiminen ja asiakirjojen laatiminen) 250,00 € 310,00 €

Toimistotyö (h), avustaja (asian tutkiminen ja asiakirjojen laatiminen) 60,00 € 74,40 €

Valmisteluistunto tai pääkäsittely, 0-3 h matkoineen 750,00 € 930,00 €

Valmisteluistunto tai pääkäsittely, 3-7 h matkoineen 1 750,00 € 2 170,00 €

Matka-aika (h), jos ei sisälly edellä mainittuihin 100,00 € 124,00 €

Yrityssaneerausmenettelynselvittäjän ja valvojan tehtävät (h) 250,00 € 310,00 €

Yhteysaika, alle 5 min. (puhelinneuvottelut, sähköpostit ym.) 20,00 € 24,80 €

Yhteysaika, yli 5 min. käytetyn ajan mukaan (h) 250,00 € 310,00 €

Kulut


Kirje 6,00 € 7,44 €

Kopio/sivu 0,50 € 0,62 €
Matkakulut
laskutetaan omalla autolla kulloinkin voimassa olevan Verohallituksen määräämän verovapaan kilometrikorvauksen mukaan tai käytettäessä julkisia kulkuneuvoja toteutuneiden kustannusten mukaan lisättynä arvonlisäverolla.

Majoituskulut laskutetaan toteutuneen kustannuksen mukaan lisättynä arvonlisäverolla.

Muut kulut laskutetaan toteutuneen kustannuksen mukaisesti.

Tuntiveloituksella tehtävät toimet laskutetaan viidentoista minuutin jaksoissa kultakin alkavalta viideltätoista minuutilta.

Kun arvio toimeksiannon vaatimasta työmäärästä on tehtävissä etukäteen, voidaan sopia kiinteästä kokonaishinnasta tai toimeksiannon vaiheittain määräytyvästä kokonaishinnasta.

Edellä esitetty tuntipalkkio koskee tyypillistä asianajotehtävää. Alemmasta tuntipalkkiosta voidaan sopia tehtävän ollessa yksinkertainen ja korkeammasta tuntipalkkiosta tehtävän ollessa erityisen vaativa tai kiireellinen.